Εντός και εκτός της πλαγιάς

Παράδοση Β ΦΑΣΗΣ 1ης άσκησης – Γεράσιμος Θεοτοκάτος

Λείπουν:

Κολλάζ παρουσίασης υλικότητας – ατμόσφαιρας των χώρων (ξεχωριστή πινακίδα, σκανάρισμα και τοποθέτηση)

Επεξεργασία προπλάσματος (διαφοροποίηση υλικού σε σχέση με το έδαφος).

Διαγράμματα
Κάτοψη – Τομή (κλίμακα 1:20)

Παράδοση Α ΦΑΣΗΣ 1ης άσκησης – Γεράσιμος Θεοτοκάτος

Φωτογραφίες προπλασμάτων (κλίμακα 1:50)
Κολλάζ κεντρικής ιδέας