Τελική παρουσίαση

[ζητούμενα]

H τελική παρουσίαση του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 3 θα λάβει χώρα την Παρασκευή 12|02, 13.30 -15.30 και 15.45 – 22.00 @ zoom και αφορά την παρουσίαση του θέματος εξαμήνου.
Οι ομάδες εργασίας θα οργανωθούν σε τρεις ομάδες παρουσιάσεων και θα αλλάξουν μεταξύ πρωινής και απογευματινής συνεδρίας.

A Μέρος: 13.30-15.30

Διδακτικές ομάδες των Ε. Ανδρουτσοπούλου, Γ. Γιαννούτσου, Μ. Κιούρτη

Β Μέρος: 15.45-22:00

Διδακτικές ομάδες των Ε. Ανδρουτσοπούλου, Α. Πρώιμου


Ζητούμενα:

 1. Πινακίδα 59×59 εκ με σχέδια ή εικόνες που παρουσιάζουν με τον καλύτερο και πληρέστερο τρόπο την πρόταση της άσκησης 1
 2. Πινακίδα 59×59 εκ με σχέδια και εικόνες της κατοικίας αναφοράς που αναλύσατε στα οποία εντοπίσατε ένα ιδιαίτερο στοιχείο ή σχέση που σας ενδιαφέρει περαιτέρω.
 3. Πινακίδα 59×59 εκ με τοπογραφικό σχέδιο της πρότασης στο περιβάλλον της σε κλίμακα 1:200. Στην πινακίδα περιλαμβάνεται μια διαμήκης τομή σε κλίμακα 1:200 με την πρόταση και την πόλη. Στο τοπογραφικό θα διακρίνονται οι δρόμοι, τα κτίρια της περιοχής και η φύτευση.
 4. Πινακίδα/ες 59×59 εκ με τις κατόψεις όλων των επιπέδων και τουλάχιστον δύο τομές σε κλίμακα 1:50. Οι κατόψεις και οι τομές μπορεί να συσχετίζονται στις πινακίδες ή να τοποθετούνται αυτόνομα σε διαφορετικές πινακίδες. Οι κατόψεις και οι τομές θα περιλαμβάνουν, το περιβάλλον, στοιχεία της κατασκευής, ενδεικτική επίπλωση και ανθρώπινες φιγούρες ώστε να γίνεται αντιληπτή η λειτουργία και η κλίμακα των χώρων.
 5. Πινακίδα 59×59 εκ με τις όψεις της κατοικίας με το περιβάλλον σε κλίμακα 1:50. (δύο κύριες όψεις)
 6. Πινακίδα 59×59 εκ με αξονομετρικό σχέδιο της κατοικίας και του περιβάλλοντος της με επεξεργασία των όψεων και της υλικότητας του κτιρίου.
 7. Πινακίδα 59×59 εκ με αξονομετρικό σχέδιο της κατοικίας που ανοίγει ή βρίσκεται σε έκρηξη ώστε να είναι αντιληπτή η εσωτερική διάρθρωση του προγράμματος κατοικία – εργασία.
 8. Πινακίδα/ες 59×59 εκ. με υλικό που παράχθηκε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου και δείχνει την εξέλιξη της ιδέας όπως και της σχεδιαστικής διαδικασίας μέσα από την παρουσίαση σκίτσων, διαγραμμάτων και μακετών εργασίας .
 9. Πινακίδα 59×59 εκ με επιμελημένες φωτογραφίες από τη μακέτα του κτιρίου και του περιβάλλοντος σε κλίμακα 1:100. Οι φωτογραφίες θα παρουσιαστούν σαν φωτογραφικό δοκίμιο που θα παρουσιάζει τη μακέτα από όλες τις οπτικές της.
 10. Πινακίδα/ες 59×59 εκ με επιμελημένες φωτογραφίες από τη μακέτα του κτιρίου σε κλίμακα 1:50. Οι φωτογραφίες θα παρουσιάζουν τους επιμέρους χώρους της κατοικίας, τη σχέση τους με το φως, με το έδαφος και το πάχος των υλικών. Στις εστιασμένες φωτογραφίες των επιμέρους χώρων με την τεχνική

Σημειώσεις:
Όλα τα σχέδια θα είναι οργανωμένα σε πινακίδες 59×59 εκ και σε πολλαπλάσια αυτών, όπου χρειάζεστε περισσότερο χώρο. Αναρτήστε τις πινακίδες της τελικής παρουσίασης στο blog του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 3 στο wix το αργότερο μέχρι το πρωί πριν την έναρξη της παρουσίασης μαζί με κείμενο που επεξηγεί το συλλογισμό σας.
Τα σχέδια που ζητούνται θα είναι γραμμικά με μελάνι. Τα πάχη των γραμμών στα σχέδια θα διαφοροποιούνται ανάλογα αν πρόκειται για γραμμές προβολής ή γραμμές τομής. Θα υπάρχουν ενδείξεις τομών στις κατόψεις (τομή α-α π.χ.), γραφική κλίμακα και ένδειξη του βορρά στο τοπογραφικό σχέδιο. Οι κλίμακες (σκάλες) θα είναι σχεδιασμένες στις κατόψεις και τις τομές με σωστές διαστάσεις. Επίσης σε κατόψεις και τομές θα διακρίνονται οι διαφορετικές ενδείξεις και τα πάχη των υλικών. Θα υπάρχουν τίτλοι στα σχέδια. Τα σχέδια σας θα μιλήσουν για την εργασία σας. Όσοι έχουν τη δυνατότητα μπορούν να επεξεργαστούν τα σχέδια και τις εικόνες τους ψηφιακά.
Η συμμετοχή στην τελική παρουσίαση είναι απαραίτητη για τη βαθμολόγηση της εργασίας σας. Η σειρά παρουσίασης και οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι στο zoom θα ανακοινωθούν λίγο πριν τις παρουσιάσεις. Φροντίστε να ενημερωθείτε και να είστε παρόντες εγκαίρως!


Καλή επιτυχία!

Ενδιάμεση Παρουσίαση ΙΙ

H ενδιάμεση παρουσίαση II του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 3 θα λάβει χώρα την Τρίτη 12|1, 9.30 -13.30 και 14.30 – 18.30 @ zoom και αφορά την παρουσίαση του θέματος εξαμήνου.
Οι ομάδες εργασίας θα οργανωθούν σε τρεις ομάδες παρουσιάσεων και θα αλλάξουν μεταξύ πρωινής και απογευματινής συνεδρίας. Οι ομάδες παρουσίασης θα ανακοινωθούν σε νέο μήνυμα.
Ζητούμενα:

 1. Πινακίδα 59×59 εκ με τοπογραφικό σχέδιο της πρότασης στο περιβάλλον της σε κλίμακα 1:200. Στην πινακίδα περιλαμβάνεται μια διαμήκης τομή σε κλίμακα 1:200 με την πρόταση και την πόλη. Στο τοπογραφικό θα διακρίνονται οι δρόμοι, τα κτίρια της περιοχής και η φύτευση.
 2. Πινακίδα/ες 59×59 εκ με τις κατόψεις όλων των επιπέδων σε κλίμακα 1:100. Κάθε κάτοψη θα συνοδεύεται στην πινακίδα με αντίστοιχη τομή όλου του κτιρίου σε κλίμακα 1:100. Οι κατόψεις και οι τομές θα περιλαμβάνουν, το περιβάλλον, ενδεικτική επίπλωση και ανθρώπινες φιγούρες ώστε να γίνεται αντιληπτή η λειτουργία και η κλίμακα των χώρων.
 3. Πινακίδα 59×59 εκ με αξονομετρικό σχέδιο της κατοικίας και του περιβάλλοντος της με επεξεργασία των όψεων και της υλικότητας του κτιρίου.
 4. Πινακίδα 59×59 εκ με επιμελημένες φωτογραφίες από τη μακέτα του κτιρίου και του περιβάλλοντος σε κλίμακα 1:100. Οι φωτογραφίες θα παρουσιαστούν σαν φωτογραφικό δοκίμιο που θα παρουσιάζει τη μακέτα από όλες τις οπτικές της.
 5. Πινακίδα 59×59 εκ με επιμελημένες φωτογραφίες από τη μακέτα εργασίας του κτιρίου σε κλίμακα 1:50. Οι φωτογραφίες θα παρουσιάζουν τους επιμέρους χώρους της κατοικίας, τη σχέση τους με το φως, με το έδαφος και το πάχος των υλικών. Στις εστιασμένες φωτογραφίες των επιμέρους χώρων με την τεχνική του κολάζ προσθέστε ανθρώπινες φιγούρες και υφές υλικών.

Σημειώσεις:
Όλα τα σχέδια θα είναι οργανωμένα σε πινακίδες 59×59 εκ και σε πολλαπλάσια αυτών, όπου χρειάζεστε περισσότερο χώρο. Φροντίστε να έχετε όλες τις πινακίδες της εργασίας σας μέχρι σήμερα εύκολα προσβάσιμες, πέρα από αυτές που αναφέρονται παραπάνω, μήπως χρειαστείτε να τις χρησιμοποιήσετε κατά το σχολιασμό της εργασίας. Αναρτήστε τις πινακίδες της ενδιάμεσης στο blog του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 3 στο wix το αργότερο μέχρι το πρωί πριν την έναρξη της ενδιάμεσης παρουσίασης μαζί με κείμενο που επεξηγεί το συλλογισμό σας.
Τα σχέδια που ζητούνται θα είναι γραμμικά με μελάνι ή πολύ καλά επιμελημένα με μολύβι. Τα πάχη των γραμμών στα σχέδια θα διαφοροποιούνται ανάλογα αν πρόκειται για γραμμές προβολής ή γραμμές τομής. Θα υπάρχουν ενδείξεις τομών στις κατόψεις (τομή α-α π.χ.), γραφική κλίμακα και ένδειξη του βορρά στο τοπογραφικό σχέδιο. Οι κλίμακες (σκάλες) θα είναι σχεδιασμένες στις κατόψεις και τις τομές με σωστές διαστάσεις. Επίσης σε κατόψεις και τομές θα διακρίνονται οι διαφορετικές ενδείξεις και τα πάχη των υλικών. Θα υπάρχουν τίτλοι στα σχέδια. Στην δεύτερη ενδιάμεση παρουσίαση θα δείξετε τα σχέδια σας χωρίς προφορική επεξήγηση. Τα σχέδια σας θα μιλήσουν για την εργασία σας. Όσοι έχουν τη δυνατότητα μπορούν να επεξεργαστούν τα σχέδια και τις εικόνες τους ψηφιακά.
Η συμμετοχή στην δεύτερη ενδιάμεση παρουσίαση είναι πολύ σημαντική για όλους. Η σειρά παρουσίασης και οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι στο zoom θα ανακοινωθούν λίγο πριν τις παρουσιάσεις. Φροντίστε να ενημερωθείτε και να είστε παρόντες εγκαίρως!

Καλή επιτυχία!

Ενδιάμεση Παρουσίαση Ι

[ζητούμενα]

H ενδιάμεση παρουσίαση I του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 3 θα λάβει χώρα την Τρίτη 1/12, 9.30 -13.30 και 14.30 – 18.30 @ zoom.
Οι ομάδες εργασίας θα οργανωθούν σε τρεις ομάδες παρουσιάσεων και θα αλλάξουν μεταξύ πρωινής και απογευματινής συνεδρίας ως εξής :
Πρωί: 9.30 -13.30
ομάδες Κ. Γρίβα + Ε. Ρεπούσκου + Ειρ. Ανδρουτσοπούλου
ομάδες Μ. Κιούρτη + Λ. Παπαλαμπρόπουλου
ομάδες Α. Πρώιμου + Γ. Γιαννούτσου
Απόγευμα: 14.30 – 19.30
ομάδες Α. Πρώιμου, + Ε. Ρεπούσκου + Λ. Παπαλαμπρόπουλου
ομάδες Κ. Γρίβα + Μ. Κιούρτη
ομάδες Ειρ. Ανδρουτσοπούλου + Γ. Γιαννούτσου

Ζητούμενα:

 1. Πινακίδα 59×59 εκ με σχέδια ή εικόνες που παρουσιάζουν με τον καλύτερο και πληρέστερο τρόπο την πρόταση της άσκησης 1
 2. Πινακίδα 59×59 εκ με σχέδια και εικόνες της κατοικίας αναφοράς που αναλύσατε στα οποία εντοπίσατε ένα ιδιαίτερο στοιχείο ή σχέση που σας ενδιαφέρει περαιτέρω.
 3. Πινακίδα 59×59 εκ που αφορά την αναγνώριση του οικοπέδου. Η πινακίδα πρέπει να περιλαμβάνει ένα τοπογραφικό σχέδιο του οικοπέδου σε κλίμακα 1:200 με όλες τις πληροφορίες που εντοπίσατε κατά την επίσκεψη σας σε αυτό.
 1. Πινακίδα 59×59 εκ με αξονομετρικό κολλάζ που να περιγράφει την προσπάθεια ένταξης των σχέσεων που σχεδιάσατε στην άσκηση 1 στα δεδομένα του οικοπέδου
 2. Πινακίδα 59×59 εκ με επιμελημένες φωτογραφίες από τη/τις μακέτα/ες σε κλίμακα 1:100 με την/ις βασική/ες ιδέα/ες διάρθρωσης των μερών της κατοικίας και εργασίας στο οικόπεδο
 3. Πινακίδα/ες 59×59 εκ με την/τις κάτοψη/εις της κατοικίας και του χώρου εργασίας που θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες τομές στην ίδια πινακίδα. Δηλαδή, κάθε κάτοψη θα είναι οργανωμένη απαραίτητα στην πινακίδα με μία τομή
 4. Πινακίδα 59×59 εκ με αξονομετρικό σχέδιο της βασικής ιδέας της κατοικίας και του χώρου εργασίας στο οικόπεδο.

Σημειώσεις:
Όλα τα σχέδια θα είναι οργανωμένα σε πινακίδες 59×59 εκ και σε πολλαπλάσια αυτών, όπου χρειάζεστε περισσότερο χώρο. Φροντίστε να έχετε όλες τις πινακίδες της εργασίας σας μέχρι σήμερα εύκολα προσβάσιμες, πέρα από αυτές που αναφέρονται παραπάνω, μήπως χρειαστείτε να τις χρησιμοποιήσετε κατά το σχολιασμό της εργασίας.

Αναρτήστε τις πινακίδες της ενδιάμεσης στο φάκελο ή το blog που χρησιμοποιεί η κάθε ομάδα το αργότερο μέχρι το πρωί πριν την έναρξη της ενδιάμεσης παρουσίασης σε φάκελο με το όνομα σας και σε αρχεία τύπου .pdf ή .jpg.

Τα σχέδια που ζητούνται θα είναι γραμμικά με μελάνι ή πολύ καλά επιμελημένα με μολύβι. Τα πάχη των γραμμών στα σχέδια θα διαφοροποιούνται ανάλογα αν πρόκειται για γραμμές προβολής ή γραμμές τομής. Θα υπάρχουν ενδείξεις τομών στις κατόψεις (τομή α-α π.χ.) και ένδειξη του βορρά στο τοπογραφικό σχέδιο. Θα υπάρχουν τίτλοι στα σχέδια με την ένδειξη της κλίμακας επίσης.

Προετοιμαστείτε για την προφορική παρουσίαση του θέματος σας, διάρκειας 5 λεπτών, γράφοντας ένα μικρό κείμενο ή τα κύρια σημεία της εργασίας σας.

Όσοι έχουν τη δυνατότητα μπορούν να επεξεργαστούν τα σχέδια και τις εικόνες τους ψηφιακά.

Η συμμετοχή στην ενδιάμεση παρουσίαση είναι πολύ σημαντική για όλους. Η σειρά παρουσίασης θα ανακοινωθεί το πρωί και θα τηρηθεί. Φροντίστε να είστε εκεί εγκαίρως!


Καλή επιτυχία!

Άσκηση 3 – Θέμα εξαμήνου (οικόπεδο)

Θέμα εξαμήνου               [οικόπεδο]

Η μονάδα κατοίκησης και εργασίας που αποτελεί το κύριο θέμα του εξαμήνου, θα μελετηθεί σε γωνιακό οικόπεδο στην άνω πόλη της Πάτρας, σε ήσυχη περιοχή με χαμηλά κτήρια, δίπλα σε σημαντικά μνημεία και με ανοιχτή θέα στον Πατραϊκό κόλπο.

Το οικόπεδο είναι σχήματος τραπεζίου και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σωτηριάδου και Κορυλλών, έχοντας τα παρακάτω γνωρίσματα:

 • Γωνιακό με στενή όψη επί της οδού Σωτηριάδου, και μεγάλη όψη επί της οδού Κορυλλών,
 • Υψομετρική διαφορά 2,6 μέτρων κατά μήκος της οδού Κορυλλών
 • Προσανατολισμός βορειοδυτικός
 • Τα απέναντι κτήρια προς την οδό Κορυλλών έχουν δύο ορόφους και βρίσκονται σε απόσταση από το πλάτος του δρόμου ενώ στην οδό Σωτηριάδου δεν υπάρχουν απέναντι κτήρια.
 • Το οικόπεδο γειτνιάζει νοτιοανατολικά με κτήριο 2 ορόφων, νοτιοδυτικά με κτήριο 2 ορόφων με στέγη.

Επισκεφθείτε το οικόπεδο πραγματικά αν βρίσκεστε ακόμα στην Πάτρα ή ψηφιακά μέσω googlemapsκαι ετοιμάστε για την επόμενη συνάντηση :

 • Λευκή ή γκρι μακέτα του οικοπέδου με τα γειτονικά κτήρια σε κλίμακα 1:100
 • Φωτογραφικά πανοράματα ή σκίτσα με απεικονίσεις της γειτονιάς, των οπτικών φυγών από το οικόπεδο προς την πόλη και των αστικών μετώπων απέναντι και εκατέρωθεν των πλευρών του οικοπέδου.
 • Διαγράμματα κυκλοφορίας της περιοχής σε σχέση με το οικόπεδο, διαγράμματα φωτός – σκιάς στο οικόπεδο και αποτύπωση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος γύρω από αυτό.
Τοπογραφικό Σχέδιο οικοπέδου και περιβάλλοντος χώρου

Το σχέδιο του οικοπέδου σε μορφή dwg, η εκφώνηση της άσκησης και τα σχέδια του οικοπέδου σε μορφή pdf βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://we.tl/t-N5F3YQHnYY

Άσκηση 2

ΑΣΚΗΣΗ 2

            [αναφορές]

Marcel Breuer, House for a Sportsman, Berlin Bauausstellung, 1931

Καλείστε να μελετήσετε ένα παράδειγμα από τον κατάλογο έργων που προτείνονται.[1]

Ερευνήστε στη διαθέσιμη και προτεινόμενη βιβλιογραφία και σε πηγές από το διαδίκτυο, για να βρείτε πληροφορίες, ιστορικά στοιχεία, σχέδια και φωτογραφίες του έργου που σας έχει ανατεθεί. Προσπαθήστε να κατανοήσετε την κεντρική ιδέα και τις επιμέρους ιδιαιτερότητές του.

Περιγράψτε την τοποθεσία και τον περίγυρο, τη σχέση του με το έδαφος, τις λειτουργίες που στεγάζει, τη δομή των μερών του, τη διαρρύθμιση των χώρων και τη διευθέτηση καθ’ ύψος, την οργάνωση των κινήσεων και των χώρων στάσης, τη διαπλοκή ιδιωτικών και δημόσιων χώρων, ανοιχτών και κλειστών, και τον χειρισμό του φωτός.

Τα ζητούμενα θα παραδοθούν σε πινακίδες 59 x59 εκ. ή πολλαπλάσια.

Τοπογραφικό Σχέδιο (κλ. 1:200)Όρια δρόμων και οικοδομικών τετραγώνων. Γύρω κτήρια με ανοιχτό γκρι γέμισμα. Αποτύπωμα έργου με μαύρο γέμισμα. Υψομετρικές καμπύλες. Ενδείξεις κλίμακας, προσανατολισμού, και γεωγραφικών συντεταγμένων.

Κατόψεις όλων των επιπέδων &Τομές (2) (κλ. 1:50),Αξονομετρικό (κλ. 1:100) Τεμνόμενα μέρη με μαύρο γέμισμα, προβαλλόμενα στοιχεία με διαφοροποιούμενα πάχη γραμμών ή διαβαθμίσεις του γκρι, έντονη γραμμή εδάφους, βασικά στοιχεία εξοπλισμού και επίπλωσης, αρίθμηση και υπόμνημα χώρων, ενδείξεις βασικών υψομέτρων (σταθμών), στοιχεία φύτευσης, διαφοροποίηση κλειστών και ανοιχτών χώρων, ένδειξη προσανατολισμού και γραφική κλίμακα. Οπωσδήποτε, μία ή δύο κατόψεις να συνδυάζονται με τομή/ές.

Διαγράμματα Ανάλυσης (Κεντρική Ιδέα, Δομή, Οργάνωση Λειτουργιών, Κινήσεις – Στάσεις, Κλειστοί – Ανοιχτοί Χώροι, Φως – Σκιά, Θέες)

Φωτογραφική τεκμηρίωση. Επιλογή4-6 φωτογραφιών (κατά κανόνα ασπρόμαυρες) ενταγμένες, ενδεχομένως, στις πινακίδες με τα σχέδια.

Στοιχεία έργου, περιγραφικό κείμενο, πηγές. Συνοπτικό περιγραφικό κείμενο 250 λέξεων, και λίστα βιβλιογραφικών πηγών και πηγών εικόνων.

Εργασία ατομική.

παράδοση/ παρουσίαση στο εργαστήριο: 03/11


[1]Η ανάθεση των παραδειγμάτων ανά φοιτητή θα γίνει από τον διδάσκοντα της ομάδας

Ludwig Mies van der Rohe, Tugendhat House, Brno, ground-floor plan, 1928-30
(MoMA collection)

Ακολουθεί ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 01 των παραδειγμάτων προς ανάλυση

Άσκηση 1

ΑΣΚΗΣΗ 1

            [έσω|έξω]

Arata Isozaki, Björnson House, Venice, Los Angeles, 1989

Καλείστε να σχεδιάσετεδύοχώρους κατοίκησης που συνδέονται μεταξύ τους.Έναν χώρο ‘εσωτερικό—δηλ. που έχει χαρακτηριστικά κλειστού εσωτερικού— και έναν χώρο ‘εξωτερικό—με χαρακτηριστικά ανοιχτού, εξωτερικού.

Οι δύο χώροι θα παρέχουν τις απαραίτητες συνθήκες και εγκαταστάσεις για εργασία/ασχολία (της επιλογής σας) και προσωπική υγιεινή (λουτρό). Οι δύο λειτουργίες μπορεί να διανέμονται στους δύο χώρους ή να καταλαμβάνει κάθε μία έναν από αυτούς.

Ορίστε εσείς το μέγεθος κάθε χώρου ανάλογα με τα άτομα που θέλετε αυτός να φιλοξενεί.

Σκεφτείτετον χαρακτήρα κάθε χώρου (σκοτεινός/φωτεινός, άνετος/περιορισμένος, εσωστρεφής/εξωστρεφής, επιβλητικός/ταπεινός, ασκητικός/κοινωνικός, κλπ.), και τη μεταξύ τους σχέση (ιεραρχία, τοποθέτηση, διαπλοκή, μικρός/μεγάλος, πάνω/κάτω, περιφέρεια/κέντρο).

Δώστε έμφαση και χώρο στη μεταξύ τους σύνδεση και επικοινωνία.

Διερευνήστε τα φυσικά χαρακτηριστικά των χώρων (αναλογίες, διαστάσεις, μορφή, περίβλημα, υλικότητα), την κίνηση και στάσημέσα σε αυτούς, και τον τρόπο που δέχονται το φυσικό φως.


Matthaeus Merianthe Older, “St. Peters Platz in Basel”from TopographiaHelvetiae, Rhaetiae et Valesiae, 1654 (detail)

Α παράδοση/παρουσίαση στο εργαστήριο: 13/10

Σε πρώτη φάση, ζητούνται τουλάχιστον:

5 μακέτες εργασίας (κλίμακα 1:50, από ένα υλικό) που να διερευνούν παραλλαγές στη μορφή των δύο χώρων και τη μεταξύ τους σχέση, και

1 κολλάζ με πρώτες σκέψεις για το πρόγραμμα της εργασίας, την ατμόσφαιρα των χώρων και την υλικότητα (πινακίδα 1, 59 χ 59 εκ.)*

1 τίτλος που να εκφράζει την κεντρική ιδέα.

Β παράδοση/ παρουσίαση στο εργαστήριο: 20/10

Στη δεύτερη φάση ζητούνται:

1 μακέτα (να ανοίγει ώστε να φαίνονται τα εσωτερικά, κλίμακα 1:20)με την τελική εκδοχή του συμπλέγματος των δύο χώρων.

κολλάζ παρουσίασης της υλικότητας και της ατμόσφαιρας των χώρων. (πινακίδα 2)*

διαγράμματα κινήσεων και περιοχών στάσης, ορίων, διαχείρισης του φωτός και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στους χώρους. (πινακίδα 3)*

κάτοψη και τομή συσχετισμένες (κλίμακα 1:20) με όλα τα στοιχεία των χώρων, τα υλικά και ανθρώπους στις δραστηριότητες που συμβαίνουν στους χώρους. (πινακίδα 4)*

*Οι πινακίδες θα έχουν μέγεθος 59 x 59εκ. ή πολλαπλάσια, όπου χρειαστεί.

Κατανομή φοιτητών

ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ: Σ2 (β)

1             ΑΘΗΝΑΙΟΥ-ΑΘΗΝΑΔΗΓΕΩΡΓΙΑ
2             ΑΛΑΝΗΜΑΡΙΑ
3             ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ
4             ΑΡΔΑΒΑΝΗΕΥΓΕΝΙΑ
5             ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΓΙΩΡΓΟΣ
6             ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΣΤΑΥΡΟΣ
7             ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
8             ΚΑΝΕΛΛΙΑ-ΓΟΥΒΑΛΗΧΛΟΗ-ΧΑΪΔΩ
9             ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
10            ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗΓΕΩΡΓΙΑ
11            ΚΩΤΣΙΟΥΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
12            ΜΑΛΑΤΑΡΑΜΑΡΙΑ
13            ΜΠΕΣΙΑΜΑΡΙΝΑ
14            ΝΙΚΟΛΑΟΥΝΕΦΕΛΗ
15            ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΦΩΤΕΙΝΗ
16            ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
17            ΣΙΓΑΝΟΥΖΑΜΠΙΑ
18            ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥΜΙΧΑΕΛΑ
19            ΤΟΥΤΟΥΖΑΜΟΝΙΚΑ
20            ΤΣΑΝΤΙΛΑΛΥΔΙΑ
21            ΣΑΡΑΜΠΑΛΗΣΩΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ