Τελική Παρουσίαση | ΚΑΤΑΒΑΣΗ | Γιώργος Γεωργόπουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 03 – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Ε. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Τελική Παρουσίαση-Μαρίνα Μπέσια

Η πρόταση κατοικίας που ερευνώ είναι απόρροια της πρώτης άσκησης , η οποία είχε ως θέμα την εξαύλωση της οικίας αναλογικά με την εξωστρέφεια των δραστηριοτήτων που φιλοξενεί. Η εργασία που λαμβάνει χώρα στην κατοικία έχει να κάνει με την μουσική και την άσκηση της σε χώρους συμπαγείς και μη. Σκοπός είναι ο διαχωρισμός της εργασίας και της κατοίκησης σε δύο επίπεδα, τα οποία έχουν χώρους συμπαγής και διάτρητους. Η μετάβαση από το συμπαγές στο μη συμπαγές γίνεται με τη βοήθεια ενός κανάβου και ενός υποκανάβου, καθώς τα δωμάτια της κατοικίας χωρίζονται βάση αυτών. Αυτή η διαρρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους να απολαύσουν την ακουστική του χώρου με βάση το που τοποθετείται ο πομπός και ο δέκτης.

Τελική παρουσίαση – Αστικός μπαξές – Μαρία Μαλαταρά

Αστικός μπαξές

στο εξάμηνο αυτό ασχολήθηκα αρχικά με την σχέση του φυσικού και του τεχνητού, του μαλακού και του σκληρού και πως αυτή εντάσεται στην συνθήκη του έσω-έξω. Η όσμωση του μαλακού με το σκληρό ήταν αυτή που έδωσε το χώρο (έσω) και το κενό (έξω). μέσω αυτής δημιουγήθηκαν κατοικίσιμοι χώροι και ακαλλιεργιτες εκτάσεις οι οποίες ήταν το αντικείμενο εργασίας.

Σε συνέχεια με την μελέτη του έσω- έξω έρχεται και η εργασία της κατοικίας. Η καλλιέργεια της γης και η χρήση των προϊόντων της είναι η εργασία του ζευγαριού που στεγάζει αυτή η κατοικία. Το μαλακό και το σκληρό, το τεχνητό και το φυσικό, είναι τα δίπολα που διέπουν την δομή της κατοικίας. Μαλακό και φυσικό είναι το έδαφος πάνω στο οποίο δρα ο άνθρωπος και αρχίζει η επικοινωνία με το σκληρό και τεχνητό έτσι όλο  μετατρέπετε σε βιώσιμο και κατοικήσιμο χώρο. Διατειρείτε ακόμη η επαφή του κατοίκου με την πόλη, καθώς υπάρχει συνάφεια στον τρόπο πρόσβασης στην κατοικια και στον τρόπο της κίνησης μέσα σε αυτήν.

Τελική Παρουσίαση – Συναρμογές – Μιχαέλα Σταματούκου

Κεντρική ιδέα συναρμογή – συνάρθρωση. Ογκοπλαστικές μονάδες οι οποίες κουμπώνουν η μια γύρω από την άλλη και δένονται με ένα συμπαγές υλικό που δίνει την αίσθηση της κορδέλας. Έτσι κατέληξε να δημιουργηθεί η κατοικία αυτή η οποία κρατάει πλέον την κορδέλα και σχηματίζει ένα περιβάλλον ελευθερίας της κίνησης στον χώρο και δένει με την αρμονία που προσφέρει και θα προσφέρει το φαγητό στο σπίτι και πόσο μάλλον στο εστιατόριο μιας και δραστηριότητα είναι η μαγειρική.