Τελική Παρουσίαση | ΚΑΤΑΒΑΣΗ | Γιώργος Γεωργόπουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 03 – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Ε. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ενδιάμεση Παρουσίαση ΙΙ – Γιώργος Γεωργόπουλος

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΙ | ΚΑΤΑΒΑΣΗ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Η παρούσα πρόταση αποτελεί συνέχεια της άσκησης 1 με τίτλο «κατάβαση». Τοποθετώντας στο οικόπεδο την αρχική δομή από οπλισμένο σκυρόδεμα, που μέσα της αναπτύσσονται οι χρήσεις του καθημερινού, η κουζίνα και ο χώρος εργασίας όπου είναι ένα αρχιτεκτονικό γραφείο. Οι εσωτερικές ράμπες οδηγούν στο χώρο ύπνου όπου αναπτύσσεται με μία μεταλλική συνέχεια στο επάνω μέρος της αρχικής δομής. Ο όγκος αυτός βασίζεται σχηματικά στην κορυφογραμμή που έχει θέσει η δίπλα κατοικία με την τομή της στέγης της. Οι πρόσθετες βοηθητικές κατασκευές που συμπληρώνουν την σύνθεση εσωτερικά και εξωτερικά της κεντρικής δομής, είναι κατασκευασμένες από μέταλλο.

ΚΑΤΑΒΑΣΗ

Παράδοση Β ΦΑΣΗΣ 1ης άσκησης – Γιώργος Γεωργόπουλος

Φωτογραφίες προπλάσματος (κλίμακα 1:20)
Κολλάζ παρουσίασης υλικότητας – ατμόσφαιρας των χώρων, Κάτοψη – Τομή (κλίμακα 1:20)
Διαγράμματα
Τρισδιάστατες απεικονίσεις μορφών «κατάβασης» (Περαιτέρω επεξεργασία κεντρικής ιδέας)

Παράδοση Α ΦΑΣΗΣ 1ης άσκησης– Γιώργος Γεωργόπουλος

Κολλάζ κεντρικής ιδέας – τρισδιάστατες απεικονίσεις διαφορετικών εκδοχών (δοκιμές)