Εξύψωση – Ανάβαση

Παράδοση Α και Β ΦΑΣΗΣ 1ης άσκησης – Λυδία Τσαντίλα