Τελική Παρουσίαση – Χορός και Χώρος – Μάγκυ Καραγκούνη

ΜΑΓΚΥ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 03 – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Ε. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Εξέλιξη Ιδέας (νέο υλικό)- Μάγκυ Καραγκούνη

ΚΟΛΑΖ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (1)
ΚΟΛΑΖ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (2)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΑ 1:20
ΚΟΛΑΖ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΚΟΛΑΖ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ)
ΚΟΛΑΖ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΠΡΟΣΟΨΗ)
ΚΟΛΑΖ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΚΑΤΟΨΗ)