Τελική παρουσίαση – Αστικός μπαξές – Μαρία Μαλαταρά

Αστικός μπαξές

στο εξάμηνο αυτό ασχολήθηκα αρχικά με την σχέση του φυσικού και του τεχνητού, του μαλακού και του σκληρού και πως αυτή εντάσεται στην συνθήκη του έσω-έξω. Η όσμωση του μαλακού με το σκληρό ήταν αυτή που έδωσε το χώρο (έσω) και το κενό (έξω). μέσω αυτής δημιουγήθηκαν κατοικίσιμοι χώροι και ακαλλιεργιτες εκτάσεις οι οποίες ήταν το αντικείμενο εργασίας.

Σε συνέχεια με την μελέτη του έσω- έξω έρχεται και η εργασία της κατοικίας. Η καλλιέργεια της γης και η χρήση των προϊόντων της είναι η εργασία του ζευγαριού που στεγάζει αυτή η κατοικία. Το μαλακό και το σκληρό, το τεχνητό και το φυσικό, είναι τα δίπολα που διέπουν την δομή της κατοικίας. Μαλακό και φυσικό είναι το έδαφος πάνω στο οποίο δρα ο άνθρωπος και αρχίζει η επικοινωνία με το σκληρό και τεχνητό έτσι όλο  μετατρέπετε σε βιώσιμο και κατοικήσιμο χώρο. Διατειρείτε ακόμη η επαφή του κατοίκου με την πόλη, καθώς υπάρχει συνάφεια στον τρόπο πρόσβασης στην κατοικια και στον τρόπο της κίνησης μέσα σε αυτήν.

Ενδιάμεση Παρουσίαση 2_ Αστικός Μπαξές_ Μαλαταρά Μαρία

Η καλλιέργεια της γης και η χρήση των προϊόντων της είναι η εργασία του ζευγαριού που στεγάζει αυτή η κατοικία. Το μαλακό και το σκληρό, το τεχνητό και το φυσικό, είναι τα δίπολα που διέπουν την δομή της κατοικίας. Μαλακό και φυσικό είναι το έδαφος πάνω στο οποίο δρα ο άνθρωπος και αρχίζει η επικοινωνία με το σκληρό και τεχνητό έτσι όλο  μετατρέπετε σε βιώσιμο και κατοικήσιμο χώρο.

Άσκηση 2 – Tato architects/yo shimada, house and office in Hofu – Μαρία Μαλαταρά

Παράδοση 2ης άσκησης – Μαρία Μαλαταρά

Το παρακάτω κτήριο βρίσκεται στην Ιαπωνία αποτελεί μια κατοικία μαζί με ένα κατάστημα και το γραφείο της οικογενειακής επιχείρησης η οποία ασχολείται με την ζυθοποιία. Το κτήριο αυτό νωρίτερα ήταν ένα ξενοδοχείο και πάνω στα προηγούμενα αρχιτεκτονικά στοιχεία στηρίχτηκαν οι αρχιτέκτονες. Προσθέτοντας όμως και τους τοίχους υπό γωνία. Το στοιχείο που εμένα μου έκανε περισσότερη εντύπωση είναι η σχέση του δημόσιου και του ιδιωτικού η οποία κλιμακώνεται καθώς κανείς περιδιαβαίνει από το κατάστημα στην κατοικία. Οι περιεστρεμμένοι τοίχοι ενισχύουν αυτή την συνθήκη καθώς δημιουργούντε περίπλοκα στρώματα γυαλιού και τοιχοποιίας τα οποία επιτρέπουν ή εμποδίζουν την θέα αντίστοιχα.