Τελική Παρουσίαση-Μαρίνα Μπέσια

Η πρόταση κατοικίας που ερευνώ είναι απόρροια της πρώτης άσκησης , η οποία είχε ως θέμα την εξαύλωση της οικίας αναλογικά με την εξωστρέφεια των δραστηριοτήτων που φιλοξενεί. Η εργασία που λαμβάνει χώρα στην κατοικία έχει να κάνει με την μουσική και την άσκηση της σε χώρους συμπαγείς και μη. Σκοπός είναι ο διαχωρισμός της εργασίας και της κατοίκησης σε δύο επίπεδα, τα οποία έχουν χώρους συμπαγής και διάτρητους. Η μετάβαση από το συμπαγές στο μη συμπαγές γίνεται με τη βοήθεια ενός κανάβου και ενός υποκανάβου, καθώς τα δωμάτια της κατοικίας χωρίζονται βάση αυτών. Αυτή η διαρρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους να απολαύσουν την ακουστική του χώρου με βάση το που τοποθετείται ο πομπός και ο δέκτης.