Ενδιάμεση Παρουσίαση 2_ Αστικός Μπαξές_ Μαλαταρά Μαρία

Η καλλιέργεια της γης και η χρήση των προϊόντων της είναι η εργασία του ζευγαριού που στεγάζει αυτή η κατοικία. Το μαλακό και το σκληρό, το τεχνητό και το φυσικό, είναι τα δίπολα που διέπουν την δομή της κατοικίας. Μαλακό και φυσικό είναι το έδαφος πάνω στο οποίο δρα ο άνθρωπος και αρχίζει η επικοινωνία με το σκληρό και τεχνητό έτσι όλο  μετατρέπετε σε βιώσιμο και κατοικήσιμο χώρο.

Ενδιάμεση Παρουσίαση ΙΙ – Γιώργος Γεωργόπουλος

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΙ | ΚΑΤΑΒΑΣΗ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Η παρούσα πρόταση αποτελεί συνέχεια της άσκησης 1 με τίτλο «κατάβαση». Τοποθετώντας στο οικόπεδο την αρχική δομή από οπλισμένο σκυρόδεμα, που μέσα της αναπτύσσονται οι χρήσεις του καθημερινού, η κουζίνα και ο χώρος εργασίας όπου είναι ένα αρχιτεκτονικό γραφείο. Οι εσωτερικές ράμπες οδηγούν στο χώρο ύπνου όπου αναπτύσσεται με μία μεταλλική συνέχεια στο επάνω μέρος της αρχικής δομής. Ο όγκος αυτός βασίζεται σχηματικά στην κορυφογραμμή που έχει θέσει η δίπλα κατοικία με την τομή της στέγης της. Οι πρόσθετες βοηθητικές κατασκευές που συμπληρώνουν την σύνθεση εσωτερικά και εξωτερικά της κεντρικής δομής, είναι κατασκευασμένες από μέταλλο.