Συμμετέχοντες/Participants

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΥ-ΑΘΗΝΑΔΗ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΔΑΒΑΝΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ

ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΤΑΡΑ

ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΣΙΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΖΑΜΠΙΑ ΣΙΓΑΝΟΥ

ΜΙΧΑΕΛΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ

ΛΥΔΙΑ ΤΣΑΝΤΙΛΑ